Aandacht voor Ambacht | BS Magazine

Selecteer hier de pagina die u wilt bekijken.

De schildersbranche is continu in beweging. Groothandels worden overgenomen door verfmerken, er zijn handen tekort en schilderend Nederland zit met een overvolle orderportefeuille.
Redenen zat om hardop te denken over de toekomst van ons vak. 

"Patatgeneratie
door éígen falen"
COLUMNZowel tegenwoordig als in het verleden worden er verkeerde keuzes gemaakt die de branche niet ten goede komen. En dan doel ik natuurlijk als eerste op het sluiten van de zogeheten ambachtsscholen. Praat met een ‘iets’ oudere schilder en ze zeggen stuk voor stuk dat de Lts (lagere technische school) zo snel mogelijk terug moet komen. Maar het gaat helaas verder dan dat. 

Ik wijs u graag op dit artikel van het NRC waarin beschreven wordt dat de handvaardigheidslokalen op basisscholen verdwijnen. U zult met mij eens zijn dat dit een slechte zaak is.
Overigens werd er al bij de invoering van het vmbo in 1999 gewaarschuwd voor een naderend tekort aan technisch opgeleide leerlingen! De leraren die dit aangaven werden genegeerd door de overheid. 

Het gaat goed met schilderend Nederland. Het werk is niet aan te slepen en met een beetje lef kan er méér gevraagd worden voor hetzelfde werk. Ik spreek wekelijks schilders die met het buitenwerk al vol zitten tot ver in 2019. Toch merk ik in datzelfde gesprek meteen dat er een ernstig gebrek aan (goed opgeleide) handen is,  en dat het algehele niveau in de sector zienderogen daalt.

Er gaat helaas dus nog erg veel mis in de branche, maar waar ligt dit nou aan en vooral... 
wat is er aan te doen?

     e overheid wordt al
      20 jaar gewaarschuwd
D
Handvaardigheid verdwijnt steeds
meer uit school 

Kijk, dat jongeren tegenwoordig liever achter de Playstation of iPad zitten is een feit. Dat moet je ook niet willen tegenhouden. Maar de kinderen (al dan niet spelenderwijs) kennis laten maken met technische beroepen is noodzakelijk. En dát het kan, is zeker. Welk kind wil er immers niet paaseieren verven, een boomhut bouwen en een auto in elkaar knutselen (afhankelijk van de leeftijd)?

Ik durf dan ook te stellen: om een kind een succesvolle carrière te bieden zouden onderwijs, ouders en vooral overheid veel meer aandacht moeten geven aan onze technische beroepen! 

Let wel: er zijn momenteel 4.000 schildersbedrijven minder actief dan in 2015. Terwijl de economie alweer geruime tijd groeit én er een groot woningtekort is in het land.
En er is dus een enorme vraag naar goede vakschilders. Een succesvolle carriere is dus vrijwel een garantie. Mooi toekomstbeeld toch?
Hoe is het tekort dan op te lossen? In mijn optiek door tenminste het volgende:

  • De overheid wordt al 20 jaar gewaarschuwd, het is nu de hoogste tijd om het tekort aan technisch opgeleide leerlingen op te lossen!
  • Breng technische richtingen weer in beeld op school en laat jongeren hiermee weer in aanraking komen. Van basisschool tot en met (met name) het vmbo.
  • Laat leerling-schilders niet meer alleen 'meters maken', maar verdeel ze over schildersbedrijven die divers zijn qua grootte en werkzaamheden.
  • Stel een branchebrede werkgroep samen, ter bevordering van het schildersvak bij onze jeugd en overheid

Dit alles komt eigenlijk neer op één kreet: 'geef meer aandacht aan ambacht'. Iets dat wij met De Betere Schilder ook continue proberen, onder meer via dit magazine. Wij hopen dan ook dat u dit waardeert en wensen u veel leesplezier.

"Ik geef graag een vervolg aan deze aanbevelingen en wacht geduldig op jullie reactie!"

Actuele cijfers
(2019)

Aantal schildersbedrijven: 8.989

Aantal zzp-schilders: 6.167

Precentage zzp-schilders: 74%

In 2015: ruim 4.000 schildersbedrijven
meer dan nu

"Patatgeneratie
door éígen falen"
COLUMN

De schildersbranche is continu in beweging. Groothandels worden overgenomen door verfmerken, er zijn handen tekort en schilderend Nederland zit met een overvolle orderportefeuille.
Redenen zat om hardop te denken over de toekomst van ons vak. 

D
              e overheid
             wordt al 20
jaar gewaarschuwd

Het gaat goed met schilderend Nederland. Het werk is niet aan te slepen en met een beetje lef kan er méér gevraagd worden voor hetzelfde werk. Ik spreek wekelijks schilders die met het buitenwerk al vol zitten tot ver in 2019. Toch merk ik in datzelfde gesprek meteen dat er een ernstig gebrek aan (goed opgeleide) handen is,  en dat het algehele niveau in de sector zienderogen daalt.

Er gaat helaas dus nog erg veel mis in de branche, maar waar ligt dit nou aan en vooral... 
wat is er aan te doen?

Handvaardigheid verdwijnt
steeds meer uit school 

"Ik geef graag een vervolg aan deze aanbevelingen en wacht geduldig op jullie reactie!"

"Veel
schilders
al vol tot
ver in
2020"

Zowel tegenwoordig als in het verleden worden er verkeerde keuzes gemaakt wat de branche niet ten goede komt. En dan doel ik natuurlijk als eerste op het sluiten van de zogeheten ambachtsscholen. Praat met een ‘iets’ oudere schilder en ze zeggen stuk voor stuk dat de Lts (lagere technische school) zo snel mogelijk terug moet komen. Maar het gaat helaas verder dan dat. 

Ik wijs u graag op dit artikel van het NRC waarin beschreven wordt dat de handvaardigheidslokalen op basisscholen verdwijnen. U zult met mij eens zijn dat dit een slechte zaak is.
Overigens werd er al bij de invoering van het vmbo in 1999 gewaarschuwd voor een naderend tekort aan technisch opgeleide leerlingen! De leraren die dit aangaven werden genegeerd door de overheid. 

Actuele cijfers
(2019)

Aantal schildersbedrijven: 8.989

Aantal zzp-schilders: 6.167

Precentage zzp-schilders: 74%

In 2015: ruim 4.000 schildersbedrijven
meer dan nu

Kijk, dat jongeren tegenwoordig liever achter de Playstation of iPad zitten is een feit. Dat moet je ook niet willen tegenhouden. Maar de kinderen (al dan niet spelenderwijs) kennis laten maken met technische beroepen is noodzakelijk. En dát het kan, is zeker. Welk kind wil er immers niet paaseieren verven, een boomhut bouwen en een auto in elkaar knutselen (afhankelijk van de leeftijd)?

Ik durf dan ook te stellen: om een kind een succesvolle carrière te bieden zouden onderwijs, ouders en vooral overheid veel meer aandacht moeten geven aan onze technische beroepen! 

Let wel: er zijn momenteel 4.000 schildersbedrijven minder actief dan in 2015. Terwijl de economie alweer geruime tijd groeit én er een groot woningtekort is in het land.
En er is dus een enorme vraag naar goede vakschilders. Een succesvolle carriere is dus vrijwel een garantie. Mooi toekomstbeeld toch?
Hoe is het tekort dan op te lossen? In mijn optiek door tenminste het volgende:

  • De overheid wordt al 20 jaar gewaarschuwd, het is nu de hoogste tijd om het tekort aan technisch opgeleide leerlingen op te lossen!
  • Breng technische richtingen weer in beeld op school en laat jongeren hiermee weer in aanraking komen. Van basisschool tot en met (met name) het vmbo.
  • Laat leerling-schilders niet meer alleen 'meters maken', maar verdeel ze over schildersbedrijven die divers zijn qua grootte en werkzaamheden.
  • Stel een branchebrede werkgroep samen, ter bevordering van het schildersvak bij onze jeugd en overheid

Dit alles komt eigenlijk neer op één kreet: 'geef meer aandacht aan ambacht'. Iets dat wij met De Betere Schilder ook continue proberen, onder meer via dit magazine. Wij hopen dan ook dat u dit waardeert en wensen u veel leesplezier.